Η Καθηγήτρια και Ερευνήτρια Α’ του ΕΛΙΑΜΕΠ  Άννα Τριανταφυλλίδου ήταν συνδιοργανώτρια του συνεδρίου του προγράμματος ACCEPT PLURALISM το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λυόν στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο αυτό είναι διαθέσιμες εδώ.