Στις 5 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η πρώτη συνάντηση των εταίρων του Διατλαντικού Περισκοπίου, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Bertelsmann, στις εγκαταστάσεις του Elcano Royal Institute. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο Διατλαντικό Περισκόπιο, ένα έργο του Ιδρύματος Bertelsmann, μαζί με άλλους εταίρους από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την κατάσταση του έργου, να παρουσιάσουν τις διμερείς σχέσεις κάθε χώρας με τις ΗΠΑ, καθώς και να εξετάσουν τα μελλοντικά βήματα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Πρέσβης Julissa Reynoso Pantaleón, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ισπανία, έδωσε μια ομιλία σχετικά με τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία, καθώς και τις διατλαντικές σχέσεις.

Η κα Αθηνά Φατσέα συμμετείχε στη συνάντηση εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ.