Στις 14 και 15 Ιουνίου 2022, οι εταίροι του ερευνητικού έργου APPRAISE συναντήθηκαν στη Λιουμπλιάνα για να συζητήσουν και να παρουσιάσουν την τρίτο πιλοτικό σχεδιασμό του έργου. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι Σλοβένοι εταίροι του έργου «BTC City» και «ICS Ljubljana» με την υποστήριξη της Αστυνομίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν  η εξοικείωση των ] εταίρων του APPRAISE με τις λεπτομέρειες και τις δραστηριότητες του έργου για τον τρίτο πιλοτικό σχεδιασμό του. Παρουσιάστηκαν καινοτόμες προτάσεις, που αφορούσαν στη διασφάλιση των λεγόμενων «μαλακών στόχων» (soft targets) από τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το  υδάτινο πάρκο «Atlantis Water City» στο κέντρο της Λιουμπλιάνα, όπου θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος Πιλοτικός Σχεδιασμός του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ η κα. Ειρήνη Κερεμίδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://appraise-h2020.eu/