Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης μίλησε την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 στην εκδήλωση των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων και Δημοκρατών «Για μια άλλη Ευρώπη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17:30 στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.