Στις 12 και 13 Ιουνίου 2013, το μέλος του Τιμητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής, o Γενικός Διευθυντής Δρ Θάνος Ντόκος και ο υπεύθυνος του προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» Δρ Θεόδωρος Τσακίρης συμμετείχαν στο 4ο Ετήσιο Μεσογειακό Συνέδριο για το Πετρέλαιο και το Φυσικό Αέριο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.