Την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε, μαζί με συναδέλφους, στη συζήτηση για την ‘Μαύρη Θάλασσα στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας’ ως μέρος του ‘Συνεδρίου για το Μέλλον της Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας’ που διοργάνωσε το Friedrich Naumann Foundation for Freedom σε συνεργασία με το EuropeGeorgia Institute.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο εδώ.