Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Γιώργος Παγουλάτος, συμμετείχε στο Συνέδριο του Economist “Europe: Reinforcing cohesion in turbulent times” που πραγματοποιήθηκε στο Grand Resort Lagonissi στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020. Ο κ. Παγουλάτος μίλησε στο πάνελ με θέμα “What are the steps to restore optimism in the financial markets?”.