Στις 15 Μαρτίου 2013 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος συμμετείχε στη ετήσια συνάντηση των  μελών του Συμβουλίου του Arab Reform Initiative. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Arab Reform Initiative εδώ.