Στις 31 Ιανουαρίου 2013 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας του Control Risks στο Λονδίνο. Ο κ Ντόκος μίλησε στη συνεδρία που αφορούσε τις γεωπολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Στη συνάντηση εργασίας αναλύθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.