Στις 13 Μαΐου 2013 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος και ο ερευνητής και υπεύθυνος του Προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης συμμετείχαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Κωσταντινούπολη από  το Κέντρο Σπουδών Οικονομίας και Εξωτερικής Πολιτικής (EDAM) και το Ίδρυμα Friedrich Ebert (FES). Θέμα της ημερίδας ήταν αν οι συζητήσεις για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση διαφορών.