Στις 15 Απριλίου 2013 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Institute for Security Studies). Θέμα της συζήτησης ήταν τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.