Στις 3 Απριλίου 2013 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος συμμετείχε στο συνέδριο EXPOSEC DEFENSEWORLD 2013. Ο κ. Ντόκος συντόνισε τη συζήτηση σε μία συνεδρία που ανέλυσε την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.