Στις 25 και 26 Ιουνίου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος μίλησε στο 20ο Διεθνές Συνέδριο των Ευρωπαϊστών για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα και τη διοικητική διάρθρωση στη Νότιο Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.