Στις 17 Μαΐου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος συμμετείχε σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέμα την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα τον καιρό της κρίσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.