Στις 26 Νοεμβρίου 2012 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος μίλησε σε ημερίδα  του Ιδρύματος Friedrich Ebert στο Βερολίνο. Στην ομιλία του ο κ. Σωτηρόπουλος  εστίασε στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελλάδας και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία .