Συμμετοχή της Εμμανουέλας Δούση στο συλλογικό τόμο ‘Droits de l’homme et droit international économique‘, Bruylant, Bruxelles