Η Επικ. Καθηγήτρια Παναγιώτα Μανώλη (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει στον συλλογικό τόμο Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμ. Σ. Μπλαβούκος, Δ. Μπουραντώνης, Τ. Τσάκωνας (Αθήνα: Σιδέρης), 2019 με το κεφάλαιο ««Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Η Ανατολική Διάσταση».

Το κεφάλαιο μελετά την παρουσία και επίδοση της ΕΕ στην άμεση, ευρωπαϊκή γειτονιά της εστιάζοντας στην πολιτική της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ) και υποστηρίζει ότι είναι η δυναμική του διαπραγματευτικού περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύχθηκε η ΑΕΣ που καθόρισε τα χαρακτηριστικά και την επίδοσή της. Η επίδοση της ΑΕΣ εξηγείται κυρίως από τις συνθήκες περιφερειακής ασφάλειας και το εξωγενές διαπραγματευτικό περιβάλλον και λιγότερο από ενδογενείς παραμέτρους (όπως ο αρχικός σχεδιασμός της). Περισσότερα για το βιβλίο https://isideris.gr/product/exoterikes-scheseis-tis-ee/