Η Δρ. Παναγιώτα Μανώλη, Επικεφαλής του Προγράμματος Σλαβικών, Ανατολικοευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Σπουδών συμμετείχε στο 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Think Tanks ( Βαλέτα, Μάλτα 27-28 Φεβρουαρίου 2017)  το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Jacques Delors με την υποστήριξη της Προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φόρουμ συνδέεται με την Πρωτοβουλία Think Global – Act European (TGAE) έχει ως θέμα ‘Η Γειτονιά της ΕΕ: Πως να σταθεροποιήσεις έναν δακτύλιο υπό ανάφλεξη’ και συγκεντρώνει 40 εξέχοντες ομιλητές και ερευνητές που μελετούν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και της μετανάστευσης.