Στις 5 και 6 Μαΐου 2015, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος και η Ερευνήτρια Δρ. Αγγελική Δημητριάδη συμμετείχαν στο συνέδριο EXPOSEC DEFENSEWORLD, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.