Ο Κόμβος Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Hub) και η εταιρία πληροφορικής Lioncode διακρίθηκαν για την Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής για δεύτερη φορά, λαμβάνοντας  τώρα το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές/Πράσινη μετάβαση» των ΔΕΗ BITE Awards 2023. Στη δωδέκατη τελετή απονομής, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου από την Boussias Events, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ, το βραβείο παρέλαβαν για τον Κόμβο η Μαρία Λογοθέτη, πρόεδρος και σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Κωνσταντίνα Καρύδη, αντιπρόεδρος και για την Lioncode ο Χρήστος Παπαδάκης και ο Χρυσάφης Ναθαναηλίδης, Managing Partners .

Η βραβευμένη Πλατφόρμα Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεντρώνει για πρώτη φορά, σε ένα σημείο (one stop shop), δεδομένα και πληροφορίες από τους 332 δήμους της χώρας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Οι φορείς και οι πολίτες που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα καταχωρούν αυτόνομα τα στοιχεία τους. Συγχρόνως, ενημερώνονται για τις εξελίξεις, πληροφορούνται για χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται. Επίσης, μέσω της Πλατφόρμας παρέχεται τεχνογνωσία και πληροφόρηση για τις διεθνείς πρακτικές, σχετικά με την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο, που επιδιώκει να διευκολύνει την παρακολούθηση της πορείας των εθνικών στόχων για το κλίμα, με βάση την πρωτογενή συλλογή στοιχείων.