Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη συμμετείχε στις 27 Νοεμβρίου 2014 στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών) για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για την Προστασία των θυμάτων.   Η Δρ. Δημητριάδη συντόνισε τη στρογγυλή  τράπεζα  με θέμα «Η προστασία των θυμάτων: προς μια νέα προσέγγιση».