Σήμερα στις 18:00 (ώρα Αγγλίας) παρουσιάζεται ο συλλογικός τόμος “The Politics of Recognition and Engagement – EU Member State Relations with Kosovo” (επιμ. Ιωάννης Αρμακόλας και James Ker-Lindsay) στο Yangtze Lecture Theatre (Centre Building) του LSE. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το LSEE Research on South Eastern Europe.

Bασικό αντικείμενο που εξετάζεται στο βιβλίο είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλεπιδρούν με το Κόσοβο από τότε που κήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008 είναι . Οι επιμελητές του τόμου Ιωάννης Αρμακόλας και James KerLindsay θα συνοδεύονται από τον Jaroslaw Wisniewski, την Julia Himmrich, τον Florian Qehaja και τον Agon Demjaha.

To twitter hashtag για την εκδήλωση είναι: #LSEKosovo

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.