Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, κ. Λουκάς Τσούκαλης συμμετείχε στο τελικό πάνελ ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη και είχε ως  θέμα την Αυστριακή Προεδρία της ΕΕ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινου από την Austrian Society for European Politics (ÖGFE) και το Vienna Institute for International Economic studies (wiiw) στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.