Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης, συμμετείχε σε πάνελ του Athens Democracy Forum με θέμα: ‘From the Ground Up: New Economic Models‘ μαζί με τον Azeem Azhar, Ιδρυτή του Exponential View και τον Herve Berville, Βουλευτή της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Συζήτησαν για τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν νέα οικονομικά μοντέλα και τις συνέργειες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη τέτοιων νέων μοντέλων. Τη συζήτηση συντόνισε η Liz Alderman, Ανταποκρίτρια των New York Times.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πάνελ εδώ.