Στις 25 Απριλίου 2022, ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε στην εκδήλωση “Η τοποθέτηση της Τουρκίας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα υπέρ και τα κατά της εξισορροπητικής πράξης της Τουρκίας από ευρωπαϊκή σκοπιά”, που διοργάνωσε το Centre for Applied Turkey Studies (CATS).