Ο Γιώργος Παγουλάτος, Kαθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Aντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε στην εκδήλωση «Στοχασμοί σχετικά με τη δεύτερη δεκαετία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Leiden με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Erasmus+ της ΕΕ, σχετικά με τη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τους τρόπους που η ίδια αντιμετωπίσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κρίση χρέους της Ευρωζώνης καθώς και για τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω ενίσχυσή της.   

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολιτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκοί που παρακολουθούν στενά τα εν λόγω ζητήματα.