Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κύριος Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος μίλησε στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης για την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα της κρίσης και για την πολιτική της περαιτέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης, βλέποντας προς τις ευρωεκλογές του 2014.