Στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, μίλησε για την κρίση του ευρώ στην 8η Πανευρωπαϊκή Διάσκεψη για τις Διεθνείς Σχέσεις που διοργανώθηκε στην Βαρσοβία. Συνομιλητές του ήταν ο Καθηγητής Hubert Zimmermann (Philipps University Marburg, Γερμανία), ο Καθηγητής Fritz Scharpf (Max Planck Institute, Κολωνία), ο Καθηγητής Henrik Enderlein (Hertie School, Βερολίνο), ο Δρ. Guntram Wolff (Bruegel, Βρυξέλλες) και η Δρ. Simona Leila Talani (King’s College, Λονδίνο). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.