Σε ημερίδα πάνω στο θέμα της Κρίση της Πολυμερούς Συνεργασίας συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, κ. Λουκάς Τσούκαλης, στις 18 Δεκεμβρίου 2018. Την εκδήλωση- που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη- οργάνωσαν από κοινού το Συμβούλιο της Ευρώπης και Σχολές Πολικών Σπουδών.