Στις 10 Οκτωβρίου 2013, ο Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος  μίλησε στο συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών & Ερευνών (ΕΚΕΜΕ)  και η Trans-European Policy Studies Association (TEPSA). Θέμα της ομιλίας ήταν: «Fiscal Compact: Προληπτικός έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών και επιμερισμένη εθνική κυριαρχία». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.