Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013 ο Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος Μέσης Ανατολής, Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, μίλησε στην ημερίδα «Στρατιωτικές Επεμβάσεις και Θεωρίες Επίλυσης Συγκρούσεων: Η Περίπτωση της Συρίας». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ΜΚΟ Ιωάννης Καποδίστριας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ. Επίσης, στις 19 Σεπτεμβρίου ο Δρ. Βενέτης μίλησε σε ημερίδα του ΕΛΙΣΜΕ για το μέλλον της Συρίας.