Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Θάνος Ντόκος μίλησε σε ημερίδα, που διοργανώθηκε από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, για τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων.