Στις 29 Απριλίου 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ Δ. Α. Σωτηρόπουλος μίλησε σε ημερίδα Πανεπιστημίου Notre Dame με θέμα την ευρωπαϊκή κρίση χρέους στη νότια Ευρώπη.Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.