Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013 η ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Έντα Γκέμι, μίλησε στο Βαλκανικό Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία το οποίο πραγματοποήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Γκέμι έλαβε μέρος στη συνεδρία με θέμα: Ανθρώπινο Κεφάλαιο & Αγορές Εργασίας. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου εδώ.