Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος APPRAISE (fAcilitating Public & Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts), την Πέμπτη 13 Ιουλίου το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε εκδήλωση, με αντικείμενο «Οι νέες τεχνολογίες για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων από τρομοκρατικές επιθέσεις και οι ηθικοί/νομικοί περιορισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικότητας και των ελευθεριών των πολιτών». 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η συνεισφορά πολιτών, ερευνητών, νέων επιστημόνων και μελών του EU Youth Huσχετικά  με τον κοινωνικό αντίκτυπο των τεχνολογιών του έργου APPRAISE.  Μετά από μία λεπτομερή παρουσίαση του έργου και των κύριων τεχνολογικών εργαλείων του, πραγματοποιήθηκε διαδραστική συζήτηση στην οποία οι συμμετέχοντες  παρείχαν τα σχόλιά τους με βάση τις εμπειρίες τους σε σχέση με δύο βασικούς πυλώνες:

1. Είναι τα εργαλεία και οι λύσεις του έργου APPRAISE αποτελεσματικές για την προστασία των δημόσιων χώρων; Υπάρχουν συγκεκριμένα σχόλια και προτάσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνολογίες;

2. Υπάρχουν κίνδυνοι ή περιορισμοί στην ιδιωτικότητα, τις ελευθερίες, την πρόσβαση και την προστασία δημόσιων χώρων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των εργαλείων και των τεχνολογιών του έργου APPRAISE; Ποια θεωρείτε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα; Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά την λήψη μέτρων για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων; 

Οι ερευνητές του προγράμματος Ειρήνη Κερεμίδου και Τριαντάφυλλος Καρατράντος συντόνισαν τη συζήτηση. Η καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος στο Ινστιτούτο για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία, κα Λίλιαν Μήτρου ήταν η κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση.