Στις 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος μας πιλότος στο BTC City Water Complex, ATLANTIS στη Λιουμπλιάνα. Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος αντλήθηκαν πολλά ανεκτίμητα διδάγματα, καθώς η πρώτη άσκηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του έργου, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή νέων τεχνολογικών προσεγγίσεων σε πραγματικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο, που στοχεύει να επιτρέψει την εισαγωγή νέων τεχνολογίων και δεξιοτήτων και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ασφάλειας.

Η άσκηση κατέδειξε τη δυνατότητα εφαρμογής των πολιτικών και τεχνολογίων που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα στο APPRAISE και παρείχε μια ποιοτική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και δοκιμή αυτών των πολιτικών στα άλλα προσεχή τρία πιλοτικά προγράμματα που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Το πλήρες βίντεο που περιγράφει το πιλοτικό σενάριο και τα εργαλεία που δοκιμάστηκαν είναι τώρα διαθέσιμο στο κανάλι APPRAISE YouTube εδώ, παρακολουθήστε τώρα και δείτε τα εργαλεία και τις τεχνολογίες σε δράση!