Η Julianne Funk, Ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημοσίευσε ένα κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο “Trauma and Lived Religion: Transcending the Ordinary” (επιμ. R.R. Ganzevoort & S. Sremac), εκδόσεις Palgrave MacMillan, 2019.

H κα Funk συνέγραψε μαζί με τον J.J. Lembke το κεφάλαιο με τίτλο “Feeding the Hungry Spirits: A Socially Engaged Buddhist Response to the Distortion of Trauma” (σελ. 177-199).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.