Η Julianne Funk, Ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημοσίευσε ένα κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο “Reconciliation in Global Context: Why It Is Needed and How It Works” (επιμ. B. Krondorfer), εκδόσεις SUNY University Press, 2018.

Το κεφάλαιο της κας Funk, το οποίο συνέγραψε μαζί με την Z. Spahić Šiljak, τιτλοφορείται “Bringing Faith into the Practice of Peace. Muslim Paths to Reconciliation in Bosnia and Herzegovina” (σελ. 105-127).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα, εδώ.