Η Julianne Funk, Ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημοσίευσε ένα κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο “Both Muslim and European: Diasporic and Migrant Identities of Bosniaks” (επιμ. Dž. Šuško), εκδόσεις Brill, 2019.

Tο κεφάλαιο της κας Funk έχει τίτλο “Bosnian Diaspora Experiences of Suživot or Traditional Coexistence: Bosanski Lonac, American Melting Pot or Swiss Fondue?” (σελ. 145-158).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον τόμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://brill.com/view/title/54445?lang=en