Κεφάλαιο της Εμμανουέλας Δούση με τίτλο «Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση στα Ηνωμένα Έθνη: Το παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής», στο βιβλίο της Δίπλα Χ. (επιμ.) Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα, Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2018