Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης ήταν κεντρικός ομιλητής – με θέμα την Ελλάδα – σε δείπνο που οργάνωσε το Εuro50 Group στην Φρανκφούρτη στις 30 Μαρτίου στα πλαίσια ημερίδας. Συμμετείχαν κορυφαίοι οικονομολόγοι, τραπεζίτες και αξιωματούχοι από πολλές χώρες.