Η Julianne Funk, Ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο με τίτλο “The Role of Religion in the Western BalkansSocieties”, το οποίο διοργανώθηκε από το IDM Albania και τους συνεργάτες του στις 11 και 12 Ιουνίου 2019.

Το κείμενο της ομιλίας με τίτλο “Religions as loci of conflict prevention. Local capacities of Bosnia & Herzegovinas religious communities” είναι διαθέσιμο στο τεύχος του συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει μια μελέτη της σημασίας, της επιρροής και του δημόσιου ρόλου της θρησκείας και της θρησκευτικής ηγεσίας στα Βαλκάνια.