Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το CIDOB συνδιοργάνωσαν στη Βαρκελώνη ημερίδα για την ελληνική κρίση. Σκοπός της ημερίδας ήταν η αποτίμηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού αφηγήματος για τη διαχείριση της κρίσης αυτής. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.