Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 μία ομάδα προπτυχιακών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης επισκέφθηκε το ΕΛΙΑΜΕΠ για να παρακολουθήσει σεμινάρια για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος, και ο Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δρ. Δημήτρης Κατσίκας, πραγματοποίησαν σχετικές παρουσιάσεις, μίλησαν στους φοιτητές και απάντησαν στις ερωτήσεις τους.