Η Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια Διεθνών Θεσμών, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ συνέγραψε ένα κείμενο πολιτικής για τις εξορύξεις και τα υπεράκτια αιολικά μαζί με την Αντωνία Ζερβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, ΕΚΠΑ και την Κωνσταντίνα Μελετιάδου, Δικηγόρο, LLM Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, ΕΚΠΑ. Το κείμενο πολιτικής είναι μέρος ενός ερευνητικού έργου υπό την έδρα UNESCO.

Το κείμενο παρουσιάστηκε σε διαδικτυακή συζήτηση την οποία συνδιοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Green Tank και η Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.