Στο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Αειφορία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 16-17 Μαΐου, η Cheryl Novak, ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισε ένα πάνελ για την Αειφορία και την Τεχνολογία. Οι ομιλητές διερεύνησαν τις διάφορες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο καθαρό μηδέν, την οικονομική αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα των τεχνολογιών και τις τρέχουσες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη ανάπτυξή τους. Στους ομιλητές περιλαμβάνονταν οι εξής: Μαρία Δαμανάκη, ανεξάρτητη σύμβουλος για το κλίμα και τους ωκεανούς, Επίτροπος της ΕΕ για τη ναυτιλία και την αλιεία 2010-14, Tim Yeo, πρόεδρος του New Nuclear World Institute, πρώην υφυπουργός για την ύπαιθρο και το περιβάλλον, Jayesh Parmar, από το Baringa Partners, Brendan Barratt, διευθυντής στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, Mace Group.