Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Ντόκος, η Διευθύντρια του Προγράμματος Παγκόσμιας Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου, και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος «Γεωπολιτική της Ενέργειας» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από το LSE Ideas: Southern Europe International Affairs Programme. Τίτλος του συνεδρίου ήταν: «Μία στρατηγική για τη Νότιο Ευρώπη; Προκλήσεις και ευκαιρίες».

Επίσης, στο ειδικό τεύχος: A Strategy for Southern Europe μπορείτε να διαβάσετε το κεφάλαιο της Καθηγήτριας Άννας Τριανταφυλλίδου, με  τίτλο: «Migration Policy in Southern Europe: Challenges, Constraints and Prospects».