Εισήγηση του Γιώργου Χρηστίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Ερευνητή στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τίτλο “Η Ελλάδα και η διασπορά: σκέψεις πάνω στην πολιτική – σχέση του εθνικού κέντρου με την διασπορά (1974 – σήμερα)” στα πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου για την ελληνική διασπορά με θέμα “Perspectives on the Hellenic Diaspora”, που συνδιοργανώθηκε από το Charles Darwin University, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 12 Ιουλίου 2019 στην Θεσσαλονίκη.