Ομιλία στον ΟΟΣΑ με θέμα τις διευρυνόμενες οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ και εντός των χωρών της ΕΕ, Παρίσι