Η Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα έδωσε διάλεξη με θέμα “Europeanizing while Resisting Europe: the case of Greece” στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στις 11 και 12 Ιουνίου στην Φλωρεντία. Το σεμινάριο με θέμα “Η Ευρωπαϊκή ταυτότητα σε περίοδο κρίσης” διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Imagining Europe. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα  μπορείτε να βρείτε εδώ.